Solarplaza Summit | Greece

This event has been held already. View our new edition here

Monday 14 November 2022

19:00

Εκδήλωση δικτύωσης πριν από το συνέδριο

Το δείπνο δικτύωσης θα πραγματοποιηθεί στο εστιατόριο KUZINA στην Αθήνα.

Η εκδήλωση δικτύωσης θα πραγματοποιηθεί στο KUZINA Restaurant Athens

Powered by

Tuesday 15 November 2022

Πρόγραμμα


09:30

Εναρκτήρια λόγια από την Solarplaza & τον οικοδεσπότη του συνεδρίου

παρουσίαση

10 λεπτά.

Michael Buchsbaum

Energytransition.org

Celina Gundlach

Solarplaza

Θέματα Συνεδρίας: Συνεδρίασημε θέμα: "Η ανάπτυξη της Solarplaza":

Συνεδρία Ι

Οι τάσεις και οι ευκαιρίες που διαμορφώνουν την ελληνική φωτοβολταϊκή αγορά

09:40

Γιατί τώρα είναι η ώρα για τη μετάβαση σε μια πράσινη (ενεργειακή) οικονομία

παρουσίαση

20 λεπτά.

Alexandra Sdoukou

Ministry for the Environment and Energy

Θέματα συνεδρίας: Ενδεικτικά θέματα: Πράσινη ενέργεια, πράσινη ενέργεια, πράσινη ενέργεια, πράσινη ενέργεια, πράσινη ενέργεια:

- Τι χρειάζεται για να επιτευχθούν άμεσα οι παγκόσμιοι στόχοι για το κλίμα;
- Βασικά συμπεράσματα από το αναθεωρημένο ''Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα'': Οδικός χάρτης έως το 2030''
- Παγκόσμιες εξελίξεις που επηρεάζουν την ελληνική αγορά ενέργειας
- Η δυνητική θέση της Ελλάδας ως συνδετικός κρίκος (δικτύου) για τη σύνδεση της Αφρικής και της Ευρώπης


10:00

Τάσεις και νέα ρυθμιστικά πλαίσια που διαμορφώνουν τις προοπτικές της ελληνικής αγοράς ηλιακής ενέργειας

παρουσίαση

30 λεπτά.

Stelios Psomas

HELAPCO - Hellenic Association of PV Companies

Θέματα συνεδρίας: Ηλιακή ενέργεια στην ηλιακή ενέργεια:
 • Πώς συγκρίνεται η ελληνική ηλιακή αγορά με την παγκόσμια πρόοδο και τις προσδοκίες;
 • Μια ανάλυση του τι συνεπάγεται το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για την αδειοδότηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, των υβριδικών πηγών ενέργειας και της αποθήκευσης
 • Οι ευκαιρίες και οι προκλήσεις που σχετίζονται με τη μείωση του χρόνου αδειοδότησης από 5 χρόνια σε 14 μήνες
 • Θα αυξήσει το νέο πλαίσιο τον διαθέσιμο χώρο του δικτύου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και θα επιτρέψει την καθαρή μέτρηση;
 • Στήριξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με το νέο σύστημα υποβολής προσφορών ΑΠΕ ύψους 2,27 δισ. ευρώ/νέο σύστημα υποβολής προσφορών
 • Θα γίνει η Ελλάδα ευρωπαϊκός κόμβος αποθήκευσης ενέργειας;
 • Ανάλυση της ασταθούς δυναμικής των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας

10:30

Στρογγυλό τραπέζι για τους κατασκευαστές έργων: Εντοπισμός βασικών ευκαιριών της αγοράς

πάνελ

40 λεπτά.

συντονιστής

Dr Sotiris Kapellos

ELPE Renewables

Ypatios Moysiadis

Wattcrop

Vassilis Zorbas

Entricity

Philipp Kunze

BayWa r.e.

Θέματα συνεδρίας: Θέματα της συνεδρίας: Αγορές και αγορές:

- αποθήκευση ενέργειας: οι ευκαιρίες που προκύπτουν από τον στόχο αποθήκευσης 3 GW για το 2030
- C&I/rooftops: οι δυνατότητες των νέων πολιτικών netmetering για την ενίσχυση των C&I και των φωτοβολταϊκών μικρής κλίμακας
- Το δυναμικό ανάπτυξης της δευτερογενούς αγοράς
- Από την ευκαιρία της αγοράς στην κερδοφόρα επιχειρηματική υπόθεση


11:10

Πρωινό διάλειμμα δικτύωσης

Powered by

Θέματα συνεδρίας::

Ενότητα ΙΙ

Λύσεις στις προκλήσεις που καθυστερούν την επιτάχυνση της αγοράς φωτοβολταϊκών

11:50

Στρογγυλό τραπέζι επενδυτών: Ξεπερνώντας τα εμπόδια στο επενδυτικό κλίμα της Ελλάδας

πάνελ

40 λεπτά.

συντονιστής

Virginia Murray

Watson Farley & Williams

Gianluca Boccanera

NextEnergy Capital

Anastasia Sampani

Enel Green Power

Costas Caralis

Hive Energy

Stamatis Vournelis

Aquila Clean Energy

Θέματα συνεδρίας: Επενδυτική και επενδυτική δραστηριότητα:

- Αδειοδότηση έργων και εκμίσθωση χώρων
- Αντιμετώπιση του κρίσιμου παράγοντα της αποδοχής των τοπικών ενδιαφερομένων μερών
- Αξιοποίηση των νέων εφαρμογών της ηλιακής ενέργειας: Διδάγματα από τη διεθνή αγορά


12:30

Επίλυση της συμφόρησης του δικτύου: Πρωτοβουλίες από τους διαχειριστές δικτύων και την ίδια την αγορά

πάνελ

30 λεπτά.

συντονιστής

Ypatios Moysiadis

Wattcrop

Katherine Poseidon

Voltalia

Christos Georgopoulos

Power Factors

Yannis Kampouris

ADMIE / IPTO

Θέματα συνεδρίας: Συγκέντρωσημε θέμα τη διαχείριση του δικτύου:

- Επισκόπηση των πιο πρόσφατων εξελίξεων και προκλήσεων του δικτύου
- Ο πιθανός αντίκτυπος του μεγαλύτερου υποθαλάσσιου καλωδίου στη χωρητικότητα του ελληνικού δικτύου
- Πόσο εφικτά είναι τα τρέχοντα σχέδια και οι καινοτομίες που στοχεύουν στην επίλυση της συμφόρησης;
- Οι υποστηρικτικοί ρόλοι που μπορούν να διαδραματίσουν οι λύσεις έξυπνου δικτύου, όπως η διαχείριση της απόκρισης στη ζήτηση και οι προτεραιότητες για τις συνδέσεις δικτύου, στη δημιουργία ευελιξίας
- Η συζήτηση για την ιδιωτικοποίηση του δικτύου, λύση ή όχι;


13:00

Γεύμα δικτύωσης

Με την υποστήριξη

Θέματα συνεδρίας:

Συνεδρία ΙΙΙ

Επιδραστικές οικονομικές και τεχνικές εξελίξεις που διαμορφώνουν το παιχνίδι

14:30

Η εξελισσόμενη ελληνική αγορά Συμβάσεων Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και η εμφάνιση των πράσινων Συμβάσεων Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

παρουσίαση

20 λεπτά.

Evangelos Gazis

Aurora Energy Research

Θέματα Συνεδρίας: Πίνακας 1:
 • Καταγραφή των τρεχουσών και αναμενόμενων διεθνών και εγχώριων εξελίξεων της αγοράς
 • Προοπτικές του ελληνικού μείγματος δυναμικότητας και των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας
 • Ανάλυση της δυναμικής της προσφοράς και της ζήτησης των ΜΠΣ
 • Ο αντίκτυπος των ευμετάβλητων τιμών ηλεκτρικής ενέργειας στην ελληνική αγορά ΜΠΣ
 • Τελευταίες πληροφορίες σχετικά με τις εταιρικές συμφωνίες αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, τις μακροπρόθεσμες συμφωνίες αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και τις πράσινες συμφωνίες αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας
 • Παραδείγματα δομών ΜΠΣ και τιμών αναφοράς

14:50

Συζήτηση στο τζάκι: Πώς οι προγραμματιστές ΑΠΕ μπορούν να υποστηρίξουν τις εταιρείες στην επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης

πάνελ

20 λεπτά.

συντονιστής

Dario Gallanti

Our New Energy

Costas Baslis

HERON

Stella Zaharia

Optimus Energy

Vicky Gkrimpa

Linde Hellas

Θέματα συνεδρίας: Θέματα της συνεδρίασης:
 • Παραγωγός ενέργειας και εταιρικός αντισυμβαλλόμενος μιλούν για ΜΠΣ: για τη συνεργασία και τις συμβάσεις
 • Ο ρόλος που μπορούν να διαδραματίσουν οι παραγωγοί ΑΠΕ στην επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των επιχειρήσεων, μειώνοντας παράλληλα το κόστος προμήθειας ενέργειας

15:10

Ηλιακά φωτοβολταϊκά σε κλίμακα κοινής ωφέλειας: Από το μεγάλο στο μεγαλύτερο

πάνελ

20 λεπτά.

συντονιστής

Michael Buchsbaum

Energytransition.org

Dimitris Varlamis

Jinko Solar

Takis Sarris

JUWI

Dimitris Varveris

Eurocom

Θέματα συνεδρίας: Ανοιχτή φωτοβολταϊκή ενέργεια:
 • Κοζάνη.
 • Η αξία μιας αποτελεσματικής προσέγγισης τελωνείων και logistics στην υλοποίηση ηλιακών πάρκων μεγάλης κλίμακας
 • Πώς να ανταποκριθούμε εγκαίρως και με τους χαμηλότερους δυνατούς κινδύνους στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των επενδυτών;
 • Η σημασία της τεχνικής καινοτομίας στα φωτοβολταϊκά συστήματα

15:30

Απογευματινό διάλειμμα δικτύωσης

Υποστηρίζεται από

Θέματα συνεδρίας::

Συνεδρία IV

Κοιτάζοντας μπροστά: οράματα για το ελληνικό ηλιακό μέλλον

16:15

Κάνοντας την τεχνολογία ΑΠΕ πιο έξυπνη για την επιτάχυνση της ουδετερότητας του άνθρακα

παρουσίαση

15 λεπτά.

Theodor Tsiolis

Huawei

Θέματα Συνεδρίας: ΑΠΕ-ΜΠΕ, ΑΠΕ-ΜΠΕ, ΑΠΕ-ΜΠΕ:
 • Τεχνολογική καινοτομία:
  • LCOE
  • Ενεργητική ασφάλεια
  • Υποστήριξη του δικτύου
 • Μετάβαση από τη φωτοβολταϊκή ισοτιμία στην ισοτιμία φωτοβολταϊκών + ESS

16:30

Συσχέτιση της ΦΒ τεχνολογίας με την τραπεζική δυνατότητα

παρουσίαση

15 λεπτά.

Vitor Rodrigues

LONGi

Θέματα Συνεδρίας: Φ.Π.Α:
 • Η κατάσταση της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας
 • Οδικός χάρτης της τεχνολογίας για τα επόμενα χρόνια, τι να περιμένουμε όσον αφορά την απόδοση και τις μελλοντικές αποδόσεις
 • Παράγοντες της τεχνολογικής καινοτομίας
 • Πώς εξασφαλίζεται η τραπεζική δυνατότητα του προϊόντος και του έργου;

16:45

Τι επιφυλάσσει το μέλλον των φωτοβολταϊκών για την Ελλάδα;

πάνελ

30 λεπτά.

συντονιστής

Michael Buchsbaum

Energytransition.org

Yannis Vougiouklakis

PwC

Dr Sotiris Kapellos

ELPE Renewables

Nasos Plainos

LONGi

Θέματα συνεδρίας: Φ.Α:
 • Μελλοντικά μοντέλα εσόδων
 • Ανάπτυξη του εμπορίου και αστάθεια των τιμών

17:15

Ποτά δικτύωσης λήξης του Συνεδρίου

Υποστηρίζεται από

Θέματα συνεδρίας::

Χρειάζεστε βοήθεια;

Θα σας εξυπηρετήσουμε. Στείλτε ένα email στην ομάδα μας και είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε.

Celina Gundlach
Project Manager

Για ερωτήσεις σχετικά με το πρόγραμμα και το περιεχόμενο της εκδήλωσης:

[email protected]
Ward Schuuring
Business Developer

Για ερωτήσεις σχετικά με ευκαιρίες συνεργασίας:

[email protected]
Jessica Medina
Project Coordinator

Για πρακτικές ερωτήσεις σχετικά με τις δραστηριότητές μας:

[email protected]