Register  |  Login

The Solar Future (NL)
Netherlands, Investeren in zonne-energie, wat gebeurt er in de rest van de wereld?
April 22, 2009 - April 22, 2009

Overview

On the 22nd of april 2009 SolarPlaza will organize the first large scale solar conference of this century in the Netherlands. From all over the world Dutch entrepeneurs in solar energy will attend and speak at the conference 'The Solar Future - Investing in Solar Energy. What's happening in the ...expand
Organizer: SolarPlaza
April 22, 2009 09:30
Price: 595
Discount code: SPTSTF09
Registration
Website
April 22, 2009 17:30
Venue: Schiecentrale
Contact Phone: +31 (0) 10 280 9198

Toolbox

Flag this item Add Connections
Print
text size: T T
The Solar Future (NL)
The Solar Future (NL)
The Solar Future (NL)
The Solar Future (NL)

SolarPlaza organiseert op 22 april 2009 de eerste grote zonne-energie conferentie van deze eeuw in Nederland. Uit de hele wereld komen die dag Nederlandse ondernemers uit de zonne-energiebranche naar Rotterdam voor de conferentie ‘The Solar Future - Investeren in zonne-energie. Wat gebeurt er in de rest van de wereld?’ Door ondernemers, investeerders en andere belangstellenden voor zonne-energie bijeen te brengen wil SolarPlaza een breed publiek informeren en vooral inspireren met de laatste internationale ontwikkelingen en trends.

 

Volgens het bedrijf zal de zonne-energie revolutie hoe dan ook gaan plaatsvinden, ongeacht het milieubeleid dat landen voeren. "Binnen enkele jaren kunnen zonnepanelen in Europa duurzame stroom opwekken tegen prijzen die kunnen concurreren met de prijs van grijze stroom voor particulieren. De vraag zal dan zijn of je je energie goedkoop en schoon van je eigen dak haalt, of duur inkoopt bij je energieleverancier” stelt J. Trip van SolarPlaza.

 

Ook al groeit de internationale markt voor zonne-energie al jaren met 40%, deze zal verbleken bij de omvang over vijf jaar, voorspelt het bedrijf. In diverse landen zorgt de overheid met subsidies voor grootschalige marktontwikkelingen op het gebied van zonne-energie. In een land als Spanje worden nu al voetbalvelden vol zonnepanelen gebouwd. In dit soort projecten of bedrijven kunnen ondernemers en particulieren mee-investeren.

 

De thema’s van de conferentie zijn: technologie, industrie, markt, investeren en visie. Het is opgezet voor een breed publiek, variërend van overheden tot bedrijven, van investeerders tot studenten. In Rotterdam zullen ondernemers uit de hele wereld vertellen hoe de industrie zich ontwikkelt en welke technologieën worden toegepast in Europa en daarbuiten. Ook wordt de bezoekers een kijkje gegund in wat er in de grootste zonne-energie markten ter wereld gebeurt. Bekende sprekers zullen vervolgens hun visie op de toekomst geven.

 

SolarPlaza heeft al vijftien jaar ervaring in de internationale markt voor zonne-energie. Het bedrijf organiseerde de afgelopen jaren een groot aantal conferenties in landen als de Verenigde Staten, Spanje, China en Duitsland. Ook neemt het ondernemers mee op handelsreizen naar andere landen, zoals de grote fabrieken van zonnepanelen in China en Taiwan. Op die manier vormt SolarPlaza een wereldwijd platform op het gebied van zonne-energie, brengt het vraag en aanbod samen en verschaft het alle mogelijke informatie.